Προγράμματα
Επιχορηγήσεων

Σκοπός Και Φορείς Προγραμμάτων

Σκοπός

Σκοπός των επιχορηγήσεων – επιδοτήσεων είναι η χρηματοδότηση των υφιστάμενων ή υπό ίδρυση Επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό ή απόκτηση του πάγιου εξοπλισμού τους, την μείωση του μισθολογικού κόστους, την επέκταση ή έναρξη των δραστηριοτήτων τους, την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων και τελικά την παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

Φορείς

Σήμερα υπάρχουν αρκετοί φορείς που διαχειρίζονται τις Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις, όπως το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι Περιφέρειες , ο ΟΑΕΔ, Αναπτυξιακές Εταιρίες, η ΕΤΕΑΝ, κ.λπ. Ο ρόλος των φορέων είναι η διαχείριση προγραμμάτων που απευθύνονται σε Ιδιώτες ή/και Επιχειρήσεις.

Subscribe to our newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεστε αυτόματα για ότι νέο κυκλοφορεί.

Subscribe to our newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεστε αυτόματα για ότι νέο κυκλοφορεί.

Καλέστε μας