ΤΗΛ 693 459 2007

Προγράμματα Επιχορηγήσεων

Επιδότηση έως 50% για ΜΜΕ Εμπορίου Βιομηχανίας και Υπηρεσιών

Δικαιούχοι

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι 250 άτομα και τζίρο μέχρι 50 εκ. €. Να λειτουργούν αποκλειστικά σε μια από τις ακόλουθες μορφες: Ατομική Επιχείρηση, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ. Προυπολογισμός Επενδυτικών σχεδίων 30.000€ έως και 400.000€ στον τομέα της μεταποίησης και από 15.000€ έως 100.000€ στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών.
Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος

 • Μεταφορικά Μέσα (ηλεκτρικά οχήματα)

 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης

 • Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις

 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας-Ετικέτας-Branding

 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Μισθολογικό Κόστος & Έμμεσες Δαπάνες

Διάρκεια υλοποίησης έργου: (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.
Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Περίοδος Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: αναμένεται εντός Σεπτεμβρίου η ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης αιτήσεων.

Επιδότηση έως 50% για ΜΜΕ τουριστικών επιχειρήσεων

Σκοπός

Ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δικαιούχοι

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι 250 άτομα και τζίρο μέχρι 50εκ.€, οι οποίες να λειτουργούν αποκλειστικά σε μία από τις ακόλουθες μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.),

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 30.000€ έως 400.000€

Επιλέξιμες Κατηγορίες Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

 1. Κύρια Τουριστικά Καταλύματα: Ξενοδοχεία 3 αστέρων και άνω (Δυναμικότητα 12 έως 50 κλίνες), Ξενοδοχειακά Τουριστικά Καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, Camping 3 αστέρων και άνω και Ξενώνες Νεότητας.
 2. Μη Κύρια Τουριστικά Καταλύματα: Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα Τουριστικές Επιχειρήσεις τουλάχιστον 3, ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα (4 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 12 κλινών).
 3. Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
 4. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού (θεματικά πάρκα κ.α.) και λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
 • Μεταφορικά Μέσα (ηλεκτρικά οχήματα)
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Υπηρεσίες Branding
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Έμμεσες Δαπάνες

Διάρκεια υλοποίησης έργου: (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: αναμένεται η ανακοίνωση της τις επόμενες εβδομάδες η ημερομηνία της έναρξης υποβολής αιτήσεων.

Subscribe to our newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεστε αυτόματα για ότι νέο κυκλοφορεί.

Καλέστε μας