Επιχορηγήσεις

Επιχορηγηση
ή επιδοτηση

είναι η καταβολή από το Δημόσιο χρηματικών ενισχύσεων σε οργανισμούς αλλά και ιδιώτες για την υλοποίηση σχεδίων που προάγουν τους σκοπούς τους. Οι πόροι για τις ενισχύσεις αυτές προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ με σημαντική συνδρομή από τον Κρατικό προϋπολογισμό. Η κατανομή αυτών των πόρων γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ που αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας.

Οι στόχοι του ΕΣΠΑ υλοποιούνται μέσα από Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία αποτελούνται από τα Περιφερειακά (οι δεκατρείς γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας) και τα Τομεακά.Τα Τομεακά προγράμματα είναι επτά και αναφέρονται παρακάτω.

Subscribe to our newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεστε αυτόματα για ότι νέο κυκλοφορεί.

Καλέστε μας