ΤΗΛ 693 459 2007

Επιχορηγήσεις

Επιχορηγηση
ή επιδοτηση

Είναι η καταβολή από το Δημόσιο χρηματικών ενισχύσεων σε Επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες για την υλοποίηση σχεδίων που προάγουν τους σκοπούς τους. Οι ενισχύσεις αυτές προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Κρατικό Προυπολογισμό. Η κατανομή αυτών των πόρων γίνεται μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και των Αναπτυξιακών Νόμων.

Οι στόχοι του ΕΣΠΑ υλοποιούνται μέσα από Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία αποτελούνται από τα Περιφερειακά (οι δεκατρείς γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας) και τα Τομεακά.Τα Τομεακά προγράμματα είναι επτά (Ανταγωνιστικότητα, Υποδομές Μεταφορών, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, Αγροτική Ανάπτυξη, Θάλασσα και Αλιεία, και Τεχνική Βοήθεια.

Subscribe to our newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεστε αυτόματα για ότι νέο κυκλοφορεί.

Καλέστε μας