Ενίσχυση ΜΜΕ Του Δήμου Πειραιά Που Επλήγησαν Από Την Πανδημία Covid-19

Αιτήσεις υποβάλλονται από 16-06-2021 έως 31-08-2021.

Το πρόγραμμα αφορά μη επιστρεπτέα ενίσχυση προς τις πληγείσες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Πειραιά.

Όροι και προϋποθέσεις

  1. Να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά
  2. Έναρξη πριν την 01-01-2019
  3. Να έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο θα δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31-01-2020 έως και την ημέρα υποβολής της πρότασης

Δημόσια χρηματοδότηση

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο τα 1.500 ευρώ και μέγιστο τα 20.000 ευρώ.

Δημόσια χρηματοδότηση

Επιλέξιμες είναι σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων και όλες οι μορφές επιχειρήσεων.

Διάρκεια υλοποίησης

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης είναι μη επιστρεπτέο και πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2022. Το αίτημα ελέγχου θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι 30-06-2022. Ο έλεγχος θα γίνει το 2023 βάσει των φορολογικών στοιχείων που θα υποβληθούν τότε για το 2022.

Subscribe to our newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεστε αυτόματα για ότι νέο κυκλοφορεί.

Καλέστε μας